Vi gör björkriskvastar

Vi prövade   att göra kvastar av björkris.  Att använda det som finns runt om hos i naturen var länge en livsnödvändighet. Man tog vara på det som fanns på plats. Man sopade gator, i ladugården, på bruken  – kvasten slets ut och återgick till naturen medan kvastskaftet återanvändes.

Kom och gör en björkriskvast!

Tisdagen den 22 april träffas vi i Hembygdsgården i Askersund gör att göra björkriskvastar.
Vi får vara på dansbanan, så vi har tak över huvudet om vädret skulle vara dåligt.
Material finns på plats.
Obs Ta med dig kniv och sekatör..
Ta även med eget fika.