Vi gör björkriskvastar

Vi prövade   att göra kvastar av björkris.  Att använda det som finns runt om hos i naturen var länge en livsnödvändighet. Man tog vara på det som fanns på plats. Man sopade gator, i ladugården, på bruken  – kvasten slets ut och återgick till naturen medan kvastskaftet återanvändes.