Besök hos en väverska

Den 8 mars besökte 14 föreningsmedlemmar Gula Huset, Bro gård, strax utanför Askersund. Gudrun Gilbertsson tog emot oss och hade mycket att berätta. Här berättar Marie-Louise Cederlund ordförande  i Slöjdföreningen och  vävlärare om besöket.

Först fick vi ta del av hur hon varpar med en s.k. varpsticka. Detta är ett sätt att kunna varpa med många trådar samtidigt och spar på så sätt tid. Hennes varpsticka var åtminstone för mej av en mer ovanlig sort. Se bild 1.

Askersunds slöjdförening

Efter det var vi inne i vävstugan och Gudrun förklarade ännu ett sätt att spara dyrbar tid. När hon sätter upp en ny väv, som ska solvas och skedas på exakt samma sätt som föregående väv, så knyter hon fast den nya varpens trådar i den gamla varpens effsingar som ju redan är både solvade och skedade . Sen är det ”bara” att dra på och knyta fram.

I en damastväv sparar hon 8 10 timmar genom att använda den metoden. Vi vanliga vävare sätter kanske sällan upp likadana vävar efter varandra, men om så skulle vara, är metoden absolut värd att prova.

Nästa finess var den hemgjorda konstruktionen med en extra stång fastsatt i högt upp vävstolens bakre del. När varpen fått passera stången hängde hon tyngder i den och kunde på så sätt dra på väven alldeles själv.

Damastvävstolen är imponerande och fodrar en hel del kunskaper för att kunna utnyttja.Det tycks ju Gudrun ha.

IMG_1944

Askersunds slöjföreningn

Askersunds slöjdföreningen

Vi avslutade kvällen med en kaffetår.
Gudrun har öppet i Gula Huset på de tider hon är hemma. Väl värt ett besök.
I sommar visar hon även sin trädgård 16 – 17 juli.