Kransbindning

Flinka fingrar kan göra en krans av det mesta. En halmstomme är bra att ha under.

Nästa träff att utöva fingerfärdighet är :

Lördag den 8 okt åker vi till Carina Storm i Edsberg, där hon hjälper oss att göra olika
halmarbeten.
Avresa från Landskyrkan kl 10.00, vi räknar med att vara där mellan 11-15.
Hon kan ta emot max 15 personer.
Anmäl dig till Kerstin Holmberg senast 1 okt tel 0730555281.
Pris 150-200 kr/pers (lite beroende på hur många vi blir)
Var och en tar med egen matsäck, Carina kan ordna med kaffe o te.

Ullfestival vid Båven

Lördagen den 27 augusti besökte några av föreningens medlemmar Ullfestivalen vid Båvens spinnhus. Här fanns mycket att titta på.  Allt från att fåren klipptes till att färdiga produkter.  Vill du veta mer om Båvens spinnhus? Klicka här!

 

 

 

Linberedning i Dammtorp

Söndagen den 14 augusti deltog Carina och Torbjörn Björnberg , Kerstin och Gunnar Andersson i linberedning på Tivedsdagen i Dammtorp.    Det bråkades, skäktades och häcklades.  Vid bastan fanns också den ”ordinare  arbetskraften” som delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter.