Info från styrelsen

April 2023

Vi har nyligen haft en välbesökt stämma där Eva Sääv berättade
om sin verksamhet.
Just nu pågår cirklar i knyppling och virkad nålbindning.
Handarbetsträff i butiken den 17/5 Det blir säkert fler datum för
dessa träffar under sommaren. Vi återkommer med datum.
Konsthallen utställare är i stort sett klara. Vi återkommer med info
om detta också.
Butiken öppnar i samband med konstrundan och öppettider
kommer också kunna ses på hemsidan när det blir aktuellt.
Fre 19/5 kl 14 har vi ett arrangemang i butiken