Handarbetsträffar

En liten påminnelse till dig som inte deltagit i sommarens handarbetsträffar
så är de planerade att fortsätta några gånger i september – onsdagarna 6 och 20 september
Ta med handarbete och fika.