Konsthallen Hamn- magasinet – v 23- 32

V 23  4/6-9/6           NYLUNDA FRITIDS, NÄRLUNDASKOLAN   ”MITT LILLA FEJS OCH JAG

V 24  10/6-16/6        WIVECA ROBSON  AKVARELL                  

                                      BIRGITTA HAMMAR, AKVARELL

                                      TAYEB BENALLAL, AKVARELL

                                      LENA HAGEGÅRD, AKVARELL

                                      CARINA HÄGERÅS-ERIKSSON, AKVARELL

                                      ÅSA EDBERGER BENALLAL, TOVAD ULL

                                      INGER GILBERTSSON,  AKVARELL, BLANDTEKNIK

 V 25    17/6-23/6     ANITA LANDÉN   OLJEMÅLNINGAR      

V 26-27   24/6-7/7        ULF REHNHOLM FOTO, FOTOKONST      

V 28   8/7–14/7             –

V 29    15/7- 21/7         ANNA RUUSKA, KERAMIK

V 30    22/7-28/7            AMEL DURO     OLJEMÅLNINGAR         

V31   29/7-4/8               KERSTIN NILSSON-ESKILSSON               

V32    5/8-11/8               –