Konsthallen Hamn- magasinet

Högt i tak i Konsthallen vid hamnen

Med hjälp av ungdomar kunde Konsthallen hållas öppen under sommaren 2020.
Vi ser fram emot att kunna öppna sommaren 2021. Vi har redan  många veckor inbokade.