Holkbyggarkväll

En vacker aprilkväll samlades tretton föreningsmedlemmar i Hammars skolas slöjdsal.
Per Cederlund höll en grundlig föreläsning om hur fåglarnas drömbostäder ska se ut. Vi fick också se ett antal exempel på olika holkar. Han berättade också hur holkarna ska sättas upp.

Per hade förberett resten av kvällen med att iordningställa byggsatser för holkar i tre modeller som vi sen tog oss an med stor energi. Peter Axelsson och Per visade oss tillrätta bland verktygen och bistod med goda råd under arbetets gång.

Det borrades, spikades och skruvades. Stämningen och ljudnivån var hög.
Alla kände sig nöjda med resultatet och kände att de gjort en insats för bostadsbristen i landet.