Butiken- öppettider

 Sommarsäsong startar.
Öppet helger i maj och
juni och sen varje dag från juli till 14 augusti.
butiken är för  det mesta öppen mellan kl. 10 – 18.


I år deltar en även träslöjdare. Det finns också en hörna med återbruksmaterial.  Det är material som medlemmarna hoppas kan komma till nytta hos någon annan.