Sticka mönster cirkel

Slöjdföreningen har haft en cirkeln i att ”sticka mönster” Vi träffades vid fyra tillfällen och provade flera tekniker ur flera böcker. Våra nyvunna kunskaper kommer att speglas i kommande arbeten.