Om

Askersundsslöjdförening

Elvy Olsson, landshövding i Örebro län, 1980-1989, arbetade aktivt för att det skulle bildas slöjdföreningar i länet.
Askersunds slöjdföreningen bildades 1992  med uppgift att främja den svenska hemslöjden.

Ur  stadgarna
Ändamål och Verksamhet

Askersunds Slöjdförening har till uppgift att främja slöjdande i alla dess former.
För fullgörande av denna uppgift ska slöjdföreningen t.ex.
– med slöjdtraditionen som grund stimulera till utveckling och nyskapande inom slöjden
– verka för att tekniskt kunnande inom slöjden bevaras och utvecklas
– verka för tillverkning och spridning av fullgott slöjdmaterial
– främja nyskapande insatser på slöjdens område och verka för att alla i Sverige förekommande kulturers slöjdande främjas och uppmärksammas i samhället
– anordna kurser, föredrag och utställningar i syfte att sprida kännedom om slöjden och dess utveckling

Slöjdföreningen har  ett åttoital medlemmar, som utövar olika slags hantverk och slöjd, t.ex  vävning av allt från små fina tabletter till stora trasmattor, sömnad, virkning,  tovning, knyppling, tillverkning och målning av spånkorgar, träsnideri…

Det  är inget krav att man ska vara aktiv hantverkare för att få vara med.  Det viktiga är att man har ett genuint intresse och en varm känsla för svensk hemslöjd. Vi vill att kunskapen och intresset för slöjd och hantverk ska fortleva.

Vi tar tacksamt emot såväl aktiva som  stödjande medlemmar.  Bli medlem

Vår verksamhet består bl a av studiebesök hos olika hantverkare och konstnärer.

Vi har  en  butik i  hamnen där våra medlemmar kan sälja sina alster.  Vi har också hand om Konsthallen i hamnen.

Vår aktiviteter genomförs tillsammans med Vuxenskolan.

stående_gif_svart

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Slöjda med oss