Föreningens GDPR-policy

Askersunds Slöjdförenings GDPR-policy.
Den nya personuppgiftsförordningen GDPR blev i maj 2018 lag i
Sverige.
Lagen gäller även ideella föreningar.
Liksom alla andra föreningar har vi ett medlemsregister för att
kunna informera om våra aktiviteter.
Vårt medlemsregister innehåller följande uppgifter:
namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och epostadress.
Uppgifterna sparas så länge du är medlem.
Vi arkiverar också vissa personuppgifter i samband med
sammanställning av vår verksamhet, som längst till föreningens
upplösande.
Eftersom det i vissa lägen gynnar föreningens verksamhet att vi
lätt kan kontakta varandra, så tillåter vi tillfälliga listor. Läs nedan!
Reglerna för GDPR är delvis svårtolkade, men vi har tagit följande
beslut:
Ÿ Att tala om för våra medlemmar vilka personuppgifter vi har.
Ÿ Att inte offentliggöra medlemmarnas personuppgifter.
Ÿ Att fortsättningsvis skicka ut vår medlemsinformation via epostens
funktion ”dold kopia”. Som medlem kan man då inte
längre se vilka andra som får samma information.
Ÿ Om vi för att exempelvis ska kunna ta emot anmälningar till
någon aktivitet och behöver ange någons personuppgifter, så sker
det endast med den personens tillåtelse.
Ÿ Vi kommer att upprätta tillfälliga listor med personuppgifter för
att delge varandra vid exempelvis cirkelverksamhet eller
butiksverksamhet. Aktuella medlemmar ska då ha givit sin
tillåtelse till detta.

Slöjda med oss