Kransbindning

Flinka fingrar kan göra en krans av det mesta. En halmstomme är bra att ha under.

Nästa träff att utöva fingerfärdighet är :

Lördag den 8 okt åker vi till Carina Storm i Edsberg, där hon hjälper oss att göra olika
halmarbeten.
Avresa från Landskyrkan kl 10.00, vi räknar med att vara där mellan 11-15.
Hon kan ta emot max 15 personer.
Anmäl dig till Kerstin Holmberg senast 1 okt tel 0730555281.
Pris 150-200 kr/pers (lite beroende på hur många vi blir)
Var och en tar med egen matsäck, Carina kan ordna med kaffe o te.