Fotoutställning i Gamla konsthallen

Fotouställningen Mobbing och psykisk ohälsa av Moonlight Haglind
14/8- 25/8 alla dagar kl. 11-18 i Gamla konsthallen i hamnen.

Mer info se här.