Stoppa, lappa, laga

Det är temat för tre nya häften för Hemslöjdens förlag.
Här finns många förslag på hur man lagar ett hål, döljer en fläck.
Tar med böckerna till årsmötet.