Lördag 30/11 öppnar butiken kl. 10

Förberedelser pågår för fullt i butiken i hamnen inför öppnandet den 30 november. Flera av våra flitiga medlemmar deltar och har lämnat in saker till försäljning.