2023 års styrelse

Styrelsen 2023 – Marita, Britt, Birgitta, Marre, Inger, Ann- Christin, Felicity. Saknas: Mia

Gamla och nya ledamöter i styrelsen. Som vanligt var slöjdföreningens årsmöte välbesökt.
Kerstin Kärf och Marie Lyhammar avtackades efter mångårigt engagemang. Ny kassör efter Marie är Ann-Christine Hult.

Askersund är lyckligt lottade som har en tapetserare i stan. Eva Sääv som driver ” Tapetserier och sånt” på Stöökagatan. Eva berättade om sitt arbete och de material som hon använder.