Jubileumsull

Svenska fåravelsförbundet 100 år

Det firades stort med ett lapptäcke av små ullrutor. Det är värt en egen artikel.  Ibland så kan Facebook var ett riktigt spännande informationsställe. Har  du till gång till Facebook, så gå inpå Jubileumsull .

Här kan du se många av de små ullrutorna i närbild.
292 små ”ullrutor ”  har sammanfogats till ett konstverk av Lena Köster.