Adventsresa till Alster

Foto Berit Karlsson
Brödbak. Här kavlas det hällakakor

 Med Urbans buss till Alsters herrgård i Värmland åkte ett sällskap från slöjdföreningen, den första söndagen i Advent . Alsters herrgård är Gustaf Frödings födelseplats. Läs mer om Fröding och Alster  här.

”När natten gått, skall det åter dagas, när vintern flytt, blir det åter vår. På några år som det leds och klagas skall åter följa: Ett gott nytt år!” – Gustaf Fröding (1891).