Brickvävda band

Tisdagen 11 februari kl 14.30 i butiken
träffas de som vill lära sig tekniken
BRICKVÄVDA BAND
Det är samma sak här. Några har redan anmält sitt
intresse, men det finns plats för fler.
Kontakta Marre 0706771190 el
marre.cederlund@telia.com