Styrelse för 2020 på plats

Slöjdföreningens aktiva styrelse jobbar vidare ett år till! Det är roligt att några vill ta på sig styrelsearbetet. Det görs inte på en kafferast! Föreningen har många verksamheter som kräver samordning och organisationsförmåga – butiken och utställningslokalen.

Hela styrelsen samlad