Väva i bandgrind

Är du intresserad av att prova bandgrind?
Vi träffas i butiken 13 och 27 april. Kl 14-16.
Du får låna bandgrind, om du inte har egen.
Anmäl dig senast 7 april till Marie Lyhammar
marie.lyhammar@telia.com eller 070-5533142
Närmare info. kommer till dig som vill väva