Öppet i butiken

Juni : alla vardagar 11-17, söndagar13-17
Juli: Alla vardagar aug, alla vardagar11-17, söndagar 13-17
Lördag 3 aug 9-18 (antikmarknad)
Onsdag 28 aug 10-18 (höstmarknad)
Därefter öppet lördagar 11-17, söndagar 13-17