Slöjdutställning 29 maj – 8 juni

Utställning  i hamnen den 29 maj tlll 8 juni . kl. 11-16