Ullcirkeln – tvätta, torka

Hemuppgiften bestod i att tvätta ullen.